Sonoff RF bridge ESPHome

Sonoff RF Bridge installeret med ESPhome – dansk vejledning.

Hvorfor ?
Personligt er der 2 grunde. Den første fordi jeg ønsker at køre ren ESPHome hvis muligt, og den anden er for at stoppe med at bruge MQTT da det som udgangspunkt bare ikke er lige så hurtigt.

Hvordan ?
Jeg vil i denne vejledning prøve at forklare hvordan det gøres, med lidt billeder og forklaring.

I det store hele skal man lave en hardware hack i Sonoff bridgemodulet, fordi at Tasmota som andre bruger, benytter sig af den mikrocontroller på printet som hedder EFM8BB1 til at kommunikere med RF modulet.

Det kan ESPHome ikke i nuværende version, og derfor er denne hack nødvendig – da den i korte træk forbinder ESP8266 chippen direkte med RF-modulet.

Dette skulle gerne være medvirkende til lidt hurtigere respons og flere muligheder da EFM8BB1 vist virker ret begrænset.

So, here we go….

Start med at Sonoff Bridge fra hinanden.

Som det ses på billede, skal der loddes enten en alm. ledning i, eller der vælges 2 modstande mellem 200-600 ohm, som er med til at beskytte andre kredsløb.
Find og flash med din yndlings usb / com adapter.

Her er lige et eksempel på min kode som virker perfekt.

esphome:
 name: esp8266_rf_bridge
 platform: ESP8266
 board: esp01_1m

wifi:
 ssid: "XXXXX"
 password: "XXXXX"

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "Esp8266 Rf Bridge"
  password: "xxxxxxxxxx"

captive_portal:

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:
 password: "xxxxxxxxx"

ota:
 password: " xxxxxxxxx"

web_server:
 port: 80
 
sensor:
 - platform: wifi_signal
  name: Sonoff RF Bridge Wifi Signal
  update_interval: 10s
 - platform: uptime
  name: Sonoff RF Bridge Uptime

binary_sensor:
 - platform: status
  name: Sonoff RF Bridge Status

 - platform: remote_receiver
  name: Toilet Motion2
  device_class: motion
  rc_switch_raw:
   code: '11101111110011010'
   protocol: 1
  filters:
   delayed_off: 5s

# door window
 - platform: remote_receiver
  id: door_toilet_open
  internal: true
  rc_switch_raw:
   code: '0010111010001010'
   protocol: 2
  filters:
   delayed_off: 100ms
   
 - platform: remote_receiver
  id: door_toilet_closed
  internal: true
  rc_switch_raw:
   code: '001011100001110'
   protocol: 2
  filters:
   delayed_off: 100ms
   
 - platform: template
  name: Door Window
  device_class: window
  lambda: |-
   if (id(door_toilet_open).state) {
    // door toilet is open
    return true;
   } else if (id(door_toilet_closed).state) {
    // door window closed
    return false;
   } else {
    return {};
   }
remote_receiver:
 pin: 4
 dump: rc_switch
 tolerance: 50
 filter: 4us
 idle: 4ms

remote_transmitter:
 pin: 5
 carrier_duty_percent: 100%

status_led:
 pin:
  number: GPIO13
  inverted: yes